bộ cách ly tín hiệu DAT 5022

Bộ chia tin hieu Datexel DAT 5022

Bộ chia tín hiệu Datexel DAT5022 chuyên dùng cho ứng dụng chia dòng 4-20mA từ một tín hiệu ngõ vào thành 2 tín hiệu tại ngõ ra nhưng vẫn đảm bảo hai tín hiệu tại ngõ ra không bị hay … Readmore