bo khuech dai tin hieu mV

Bộ khuếch đại cách ly tín hiệu DS78

Bộ khuếch đại cách ly tín hiệu DS78, được dùng nhiều khi trong các nhà máy có sự dụng hệ thông load cell, các hệ thống sử dụng cảm biến nhiệt,… Thiết bị sẽ đảm bảo tín hiệu không bị … Readmore